قوانین و مقررات

CoverDesign-Basic

در این نوع طراحی سفارش دهنده می بایست یک عکس از خود داده و یا انتخواب عکس کاور آهنگ را به طراح بسپارد

سفارش دهنده باید تمامی اطلاعات آهنگ از جمله نام ترک ، نام خاننده ، نام تنزیم کننده و … را برای طراحی کاور در اختیار طراح گذاشته و طراح بعد از شنیدن آهنگ ۱ طرح ساده با استفاده از متن و عکس خوانده (متن ساده بدون تایپوگرافی) آماده کرده و برای خواننده از طریق رسانه های اجتماعی مانند تلگرام و یا واتس آپ ارسال نماید .

در صورتی که خواننده طرح را به هر دلیل نپسندید ، طراح تنهای ۱ طرح دیگر برای خواننده ارسال می نماید و کار به پایان میرسد

+CoverDesign-Basic

در این نوع طراحی سفارش دهنده می بایست یک عکس از خود داده و یا انتخاب عکس کاور آهنگ را به طراح بسپارد

سفارش دهنده باید تمامی اطلاعات آهنگ از جمله نام ترک ، نام خاننده ، نام تنظیم کننده و … را برای طراحی کاور در اختیار طراح گذاشته و طراح بعد از شنیدن آهنگ ۱ طرح زیبا با استفاده از عکس و تایپو گرافی نام خواننده یا اسم آهنگ  آماده کرده و برای خواننده از طریق رسانه های اجتماعی مانند تلگرام و یا واتس آپ ارسال نماید .

در صورتی که خواننده طرح را به هر دلیل نپسندید ، طراح تنهای ۱ طرح دیگر برای خواننده ارسال می نماید و کار به پایان میرسد

 

CoverDesign-Pro

در این نوع طراحی سفارش دهنده می بایست یک عکس از خود داده و یا انتخاب عکس کاور آهنگ را به طراح بسپارد

سفارش دهنده باید تمامی اطلاعات آهنگ از جمله نام ترک ، نام خاننده ، نام تنظیم کننده و … را برای طراحی کاور در اختیار طراح گذاشته و طراح بعد از شنیدن آهنگ ۱ طرح زیبا با استفاده از عکس خواننده و عوض کردن بکگراند و فضاسازی مناسب با داستان و جو آهنگ آماده کرده و برای خواننده از طریق رسانه های اجتماعی مانند تلگرام و یا واتس آپ ارسال نماید .

در صورتی که خواننده طرح را به هر دلیل نپسندید ، طراح ۲ طرح دیگر برای خواننده ارسال می نماید و کار به پایان میرسد

 

CoverDesign-Best

در این نوع طراحی سفارش دهنده می بایست چند عکس از خود داده و انتخاب عکس کاور آهنگ را به طراح بسپارد

سفارش دهنده باید تمامی اطلاعات آهنگ از جمله نام ترک ، نام خاننده ، نام تنظیم کننده و … را برای طراحی کاور در اختیار طراح گذاشته و طراح بعد از شنیدن آهنگ ۱ طرح زیبا با استفاده از عکس خواننده و عوض کردن بکگراند و فضاسازی مناسب با داستان و جو آهنگ و تایپو گرافی نام خواننده یا اسم آهنگ (در صورت نیاز)  آماده کرده و برای خواننده از طریق رسانه های اجتماعی مانند تلگرام و یا واتس آپ ارسال نماید .

در صورتی که خواننده طرح را به هر دلیل نپسندید ، طراح ۳ طرح دیگر برای خواننده ارسال می نماید و کار به پایان میرسد